Všeobecné informace o zpracování osobních údajů - Neonworld

Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

 

Subjekt údajů: kupující/návštěvník webových stránek.

Správce údajů: Neon World s.r.o., Náměstí sv. Mikuláše 27, 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko, IČO: 53215052

Příjemci osobních údajů

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124

Kontaktní údaje správce

Správce vzhledem k rozsahu a předmětu své činnosti nemá povinnost ve smyslu § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů stanovit odpovědnou osobu. Pokud máte jakékoliv otázky ohledně vašich osobních údajů, napište nám na e-mail: info@neonworld.eu, telefonicky na čísle: +421 918 140 769, nebo nás navštivte osobně na výše uvedené adrese správce.

Zákonné základy zpracování osobních údajů

Správce odpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

 • podat stížnost dozorovému orgánu,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
 • na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů.

Poučení o právech subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na základě písemné žádosti od správce vyžadovat: a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány, b) informace o zpracování osobních údajů v rozsahu identifikační údaje správce a zpracovatele, účel zpracování, seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů, a další, c) přesné informace o zdroji, ze kterého správce získal jeho osobní údaje pro zpracování, d) seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, e) opravu nebo likvidaci jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil, g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti.

Tyto žádosti můžete adresovat správci na výše uvedené adrese, telefonicky na čísle +421 918 140 769, nebo e-mailem na info@neonworld.eu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo, aby vám správce potvrdil, zda zpracovává osobní údaje, které se vás týkají. Pokud správce vaše osobní údaje zpracovává, máte právo získat k nim přístup a další informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, o tom, komu byly nebo mají být vaše osobní údaje poskytnuty, době uchovávání osobních údajů a další.

Právo na opravu osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se vás týkají. V závislosti na účelu zpracování osobních údajů máte právo na doplnění vašich neúplných osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace, pokud správce provádí profilování nebo zpracovává vaše osobní údaje pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Právo na výmaz osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány, nebo jinak zpracovávány, odvoláte souhlas, vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a další.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud namítáte správnost vašich osobních údajů, zpracování je nezákonné a požádáte o omezení použití, správce již nepotřebuje osobní údaje, ale potřebujete je na uplatnění právního nároku, nebo namítáte zpracování osobních údajů.

Oznamovací povinnost v souvislosti s opravou, výmazem nebo omezením zpracování osobních údajů

Správce je povinen oznámit příjemci (každý, komu byly poskytnuty vaše osobní údaje) opravu vašich osobních údajů, výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, máte právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo přenést tyto osobní údaje dalšímu správci.

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů

V případě, že byste byli přímo dotčeni na svých právech stanovených zákonem o ochraně osobních údajů, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů SR návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.


Zpracování osobních údajů pro účely uskutečnění objednávky a reklamačního řízení

 1. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy, vyřizování uplatňování odpovědnosti za vady prodaných výrobků.
 2. Právní základ zpracování osobních údajů: a) zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty, b) plnění smlouvy.
 3. Doba uchovávání osobních údajů – jeden rok.
 4. Poskytnutí osobních údajů je smluvní povinností.

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací

 1. Účely zpracování osobních údajů: zasílání marketingových informací.
 2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas subjektu údajů.
 3. Doba uchovávání osobních údajů – jeden rok.
 4. Poskytnutí osobních údajů při oprávněném zájmu je povinné pro dosažení tohoto oprávněného zájmu. Při zpracování na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů dobrovolné.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování Subjekt údajů má právo na to, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se ho týkají nebo jej obdobně významně ovlivňují.

Zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies

 1. Účely zpracování osobních údajů: poskytování služeb, personalizace reklam, analýza návštěvnosti, AdWords, Google Analytics, Heureka, Facebook Pixels.
 2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas subjektu údajů.
 3. Doba uchovávání osobních údajů:
  • Krátkodobé cookies („session cookies“) – dočasné, zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do jeho zavření.
  • Dlouhodobé cookies („persistent cookies“) – zůstávají uloženy ve vašem zařízení delší dobu nebo do manuálního odstranění.
 4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro dosažení účelu.

Podmínky a způsob zpracování osobních údajů subjektů údajů Správce zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje subjektů údajů automatizovanými i neautomatizovanými prostředky zpracování. Správce zpracovávané osobní údaje nezveřejňuje, kromě případů, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis nebo rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Správce nebude zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nebo jiného zákonného právního základu pro jiný účel, ani ve větším rozsahu, než je uvedeno v této informaci a evidenčních listech jednotlivých informačních systémů správce.


Automatizované individuální rozhodování včetně profilování Cookies Správce používá na monitorování svých webových stránek analytický nástroj, který připravuje datový řetězec a sleduje, jak návštěvníci používají stránky na internetu. Když si někdo prohlíží stránku, systém vygeneruje cookies, aby zaznamenal informace související s návštěvou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkách, prohlížení údajů, odchod ze stránky atd.), ale tyto údaje nesmí být propojeny na osobu návštěvníka. Tento nástroj je nástroj pro zlepšení ergonomického designu webové stránky, pro vytváření uživatelsky přívětivé webové stránky a pro zvýšení online zážitku návštěvníků. Většina prohlížečů internetu akceptuje cookies, ale návštěvníci mají možnost je vymazat nebo automaticky odmítnout. Protože každý prohlížeč je jiný, návštěvníci si mohou nastavit své preference ohledně cookies individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete neakceptovat cookies, nebudete moci používat některé funkce na naší webové stránce.


Typy cookies, využití a platnost cookies

Bezpodmínečně potřebné/základní cookies

 • Využití: pro nejdůležitější funkce potřebné/základní na webové stránce, umožňující správné fungování webové stránky.
 • Platnost cookies: 1 rok.

Funkční cookies

 • Využití: pro zlepšení služby pro uživatele, přizpůsobení uživatelského rozhraní, pamatování položek v nákupním košíku, nebo chyb, na které jste narazili.
 • Platnost cookies: po opuštění stránky.

Výkonnostní cookies a cookies pro cílení – analytické cookies

 • Využití: analytické nástroje třetích stran (např. Google Analytics) pro zlepšení kvality a analytický obsah pro návštěvníky stránky.
 • Platnost cookies: vymazány automaticky po 2 letech od poslední návštěvy na webové stránce.

Sdílení na sociálních sítích

 • Využití: sociální média třetích stran, která umožňují sdílet obsah na sociální média z našich stránek.
 • Platnost cookies: vymazány automaticky po 2 letech od poslední návštěvy na webové stránce.

Kvalitní zobrazení

 • Využití: vestavěné cookies, které zlepšují výkon pro rychlejší načítání obsahu a napomáhají kompatibilitě.
 • Platnost cookies: vymazány po zavření prohlížeče.

Správce využívá reklamní program Google AdWords, prostřednictvím kterého má možnost vytvářet online reklamy a oslovovat lidi právě tehdy, když se zajímají o produkty a služby, které správce poskytuje. Funkce Remarketing nebo Similar Audiences ve službě AdWords nám umožňují oslovit lidi, kteří v minulosti navštívili vaše webové stránky. Umožňuje zobrazení reklamy ve vyhledávání, na YouTube a v e-mailech. Dynamický remarketing umožňuje uživatelům zobrazovat reklamy na produkty nebo služby, které si v minulosti prohlédli. Cookie, zajišťující remarketingové kódy, mohou návštěvníci webové stránky přiměřeným nastavením daného prohlížeče zakázat.

Správce se dá kontaktovat také prostřednictvím Facebooku. Účelem spravování údajů je sdílet obsah webových stránek správce a prezentace správce. Hosté se mohou prostřednictvím Facebookové stránky dozvědět o novinkách, aktuálních speciálních nabídkách u správce a také si prohlédnout fotky z vybraných zakázek správce. Kliknutím na “like” na Facebookové stránce správce souhlasí subjekty, aby správce zveřejňoval na jejich nástěnce na Facebooku své novinky a nabídky. Správce na své Facebookové stránce také publikuje fotky/videa z různých událostí. Správce publikuje tyto údaje fyzických osob pouze v případě, že byl předtím získán jejich písemný souhlas. Další informace o správě údajů z Facebookové stránky naleznete v příručce a pravidlech pro ochranu osobních údajů na www.facebook.com.

Za účelem prezentace má správce také svůj profil na sociální síti Instagram, kde prezentuje spolu s popisem fotky z vybraných zakázek. Kliknutím na “sledovat” souhlasíte se zobrazováním fotografií uveřejněných správcem.

Potřebujete poradit?

+421 918 140 769